do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
V-01-NC-05-2020-1.jpg
  • promocja

Nowa Currenda 5/2020

Wydawnictwo Currenda

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 19,00 zł 51,00 zł 19.00
quantity Ilość: szt.
-25% w subskrypcji

Opis

Szczegóły

Tematem wciąż na czasie jest praca zdalna. Wiele osób zmuszonych było przenieść swoje stanowiska pracy do prywatnych mieszkań, by uczynić zadość wymogowi dystansowania spo­łecznego i izolacji, które obecnie stanowią naj­skuteczniejszy środek umożliwiający nam walkę z koronawirusem. Niewykluczone, że wielu z nas – mimo stopniowego „odmrażania” gospodarki – zdecyduje się na pozostanie w domach, zwa­żywszy na fakt, że wciąż nie mamy ani leku, ani szczepionki na SARS-CoV-2. O tym, jak według przepisów prawa wygląda praca zdalna oraz ja­kie wymogi nakłada na pracodawcę i pracowni­ka, pisze dla Czytelników „Nowej Currendy” rad­czyni prawna Natalia Stojanowska.

Nasz temat numeru również dotyczy pan­demii, a w jego ramach przygotowano dwa ar­tykuły: Zawieszenie postępowania wskutek siły wyższej oraz Możliwe skutki nierozpo­częcia i zawieszenia biegu terminów procesowych. Opracowanie dotyczące siły wyższej ma charakter uniwersalny – podjęto w nim pró­bę zdefiniowania instytucji zawieszenia postę­powania w znaczeniu ogólnym, zaprezentowano definicję siły wyższej, przedstawiono skutki za­wieszenia postępowania w trybie art. 173 k.p.c., a także podjęcia tegoż postępowania, ale natu­ralnie odwołano się również do stanu epidemii. W drugim artykule odniesiono się bezpośrednio do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych roz­wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze­ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych, a także do ustawy ją noweli­zującej. Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii spowodowało zawieszenie biegu terminów pro­cesowych, a szczegółowe regulacje w tym zakre­sie omawia dla Państwa dr Urszula Moszczyńska.

Asesor komorniczy Monika Ged w swoim opracowaniu Ustalenie kosztów postępowania w przypadku umorzenia postępowania na podsta­wie art. 824 par. 1 pkt 5 k.p.c. poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu oraz przyczyn obciążenia kosztami postępowania eg­zekucyjnego jego stron w sytuacji utraty mocy tytułu wykonawczego. Problem, z jakim zmagają się organy egzekucyjne w opisanym stanie fak­tycznym, nie został jednoznacznie rozwiązany ani na gruncie poprzednio obowiązującej usta­wy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach są­dowych i egzekucji, ani obecnie obowiązującej ustawy z 28 lutego 2018 roku o kosztach komor­niczych.

Czytaj więcej...
Czytaj mniej...

Rok wydania: 2020

Miesiąc wydania: Maj

Format: 168 x 231 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 84

Wersja elektroniczna: https://czytelnia.currenda.pl/czytelnia-nowa-currenda?id=315

Czytaj więcej...
Czytaj mniej...

13

Dane techniczne

Rok wydania 2020
Miesiąc wydania Maj
Format 168 x 231 mm
Oprawa miękka
Liczba stron 84
Produkty, które mogą Cię zainteresować Tak
Wersja elektroniczna https://czytelnia.currenda.pl/czytelnia-nowa-currenda?id=315
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl